Info

Ko će biti novi rektor kragujevačkog Univerziteta?

Autor: Branko Vukašinović
12:00 | Sreda, 17 01 2018

Savet Univerziteta u Kragujevcu pokrenuo je postupak za izbor rektora ove visokoškolske ustanove, na mandatni period od tri godine, počev od 1. septembra 2018. S obzirom na to da kandidata predlažu nastavno-naučna veća fakulteta ovdašnjeg Univerziteta, a aktuelni rektor prof. dr Nebojša Arsenijević uživa podršku većine svojih kolega, on bi mogao da bude reizabran na tu funkciju.  

Savet Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 9. januara doneo je odluku o pokretanju postupka za izbor rektora ove visokoškolske ustanove. Rektor se bira iz red redovnih profesora 12 fakulteta kragujevačkog Univerziteta. Kandidata predlažu nastavno-naučna veća fakulteta i mogu predložiti samo jedno lice za tu funkciju. Predloge je bilo moguće dostaviti nadležnoj komisiji do 8. februara, koja je izveštaj već podnela Senatu Univerziteta.  

Sednica Senata Univerziteta na koji će biti utvrđen predlog kandidata za rektora održaće se najkasnije do 28. februara. Sednica Saveta Univerziteta na kojoj se bira rektor održaće se najkasnije do 7. marta. Novoizabrani rektor zvanično će stupiti na dužnost 1. septembra 2018.   

Rektor se bira na tri godine, a tu funkciju može obavljati najviše u dva mandata. Po novom zakonu, koji je stupio na snagu krajem prošle godine, prethodni mandat se ne računa. Shodno tome, prof. dr Arsenijević može biti rektor i narednih šest godina, ukoliko bude imao podršku nastavno-naučnih veća fakulteta kragujevačkog Univerziteta. 

Podsetimo, prof. dr Nebojša Arsenijević je na funkciju rektora kragujevačkog Univerziteta prvi put stupio 2015. godine.