Info

Koliko puta i gde se u Kragujevcu kontrolišu zagađenje, buka, kvalitet vode

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Utorak, 21 01 2020

Grad Kragujevac doneo je program po kome će se u tekućoj godini sporovoditi redovna merenja nivoa buke, kontrola kvaliteta površinskih voda, ispitivati zagađenost zemljišta i kvalitet pijaće vode iz javnih česama. Program utvrđuje merna mesta i učestalost provere.

Gradsko veće usvojilo Program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji grada u tekućoj godini, sistematskim i povremenim merenjima zagađujućih materija u vazduhu, vodi, zemljištu.
 
Pojedinačni programi sistematske kontrole kvaliteta životne sredine utvrđuju se radi redovnog ispitivanja, praćenja i kontrole nivoa buke u životnoj sredini, kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrole kvaliteta vode za piće iz javnih česmi. 

Programom je utvrđen način i učestalost sistematskog merenja nivoa buke na šest mernih mesta, jednom mesečno. Kontrola kvaliteta površinskih voda vršiće se na reci Lepenici, nizvodno od grada, a dinamika uzorkovanja je kvartalna. Za ispitivanje zagađenosti zemljišta određeno je sedam mernih mesta, dok će se kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česama obavljati dva puta mesečno.