InfoFoto: Arhiva

Kragujevac 2018. obeležava 200 godina prve prestonice moderne Srbije

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Subota, 10 02 2018

U Kragujevcu će 2018. biti proglašena godinom obeležavanja jubileja dva veka prve prestonice moderne Srbije. Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo i uputilo taj predlog odluke u skupštinsku proceduru. 

2018. godine navršava se 200 godina od kada je Knez Miloš proglasio Kragujevac za prestonicu obnovlјene Srbije, na Skupštini narodnih starešina, u manastiru Vraševšnica. Zbog toga što je 2018. godina, godina jubileja, začetak razvoja grada, ranog parlamentarizma, zakonodavstva, administracije, obrazovanja, kulture i novinarstva, kao i cele Šumadije, Gradsko veće je predložilo da se 2018. godina proglasi godinom obeležavanja 200 godina od kada je Kragujevac postao prva prestonica moderne Srbije“, kaže se, između ostalog, u obrazloženju ove odluke.

Usvojen je i predlog o dopuni Odluke o ostvarivanju prava na povlašćenu vožnju u javnom prevozu putnika. Ubuduće će ovo pravo moći da ostvaruju i korisnici koji imaju boravište na teritoriji našeg grada na osnovu legitimacije za raselјena lica i potvrde MUP-a o prijavlјenom boravku u Kragujevca, ne starije od dve godine.

Gradsko veće je donelo Odluku o pokretanju postupka racionalizacije broja zaposlenih u organima lokalne samouprave, stručnim službama i posebnim organizacijama, ustanovama i javnim službama čiji je osnivač grad Kragujevac. 

Ova odluka se donosi u cilјu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim je propisano da grad Kragujevac može da ima maksimalno 15 zaposlenih na neodređeno vreme na 1000 stanovnika. Rok za sprovođene ove odluke je 31. decembar 2018. godine”, poručeno je sa Gradskog veća.

Data je saglasnost Gradskoj upravi za investicije za pokretanje postupka javne nabavke za radove na izgradnji pešačkog mosta preko Bresničkog potoka. 

Odobrena su sredstva tekuće budžetske rezerve u visini od 14 miliona dinara, na ime nedostajućih sredstava za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta. Centru za strna žita odobrene su subvencije u iznosu od oko 2 miliona dinara, za tekuću likvidnost.

Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o objavlјivanju konkursa za prijavu predloga projekata udruženja i organizacija iz oblasti privrede, kao i programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za Kragujevac, a u cilјu dodele sredstava iz gradskog budžeta za 2018. i 2019.