InfoFoto: Printscreen/Google maps

Kragujevac dobija novu deponiju “Vitlište”

Autor: Branko Vukašinović
15:30 | Utorak, 13 02 2018

Kragujevac će dobiti Regionalnu deponiju komunalnog otpada “Vitlište”, površine oko 110 hekata, koja će se nalaziti na tromeđi Kormana, Maršića i Gornjih Komarica. Zbog toga je Gradsko veće na današnjoj sednici donelo zaklјučak o pokretanju inicijative za izradu Plana detalјne regulacije „Vitlište“.  

Iz lokalne samouprave poručuju da će otvaranjem nove deponije biti rešen problem odlaganja otpada na teritoriji grada Kragujevca. 

Deponija će se nalaziti na oko devet kilometara od centra Kragujevca. Sanitarna deponija komunalnog otpada „Vitlište“ planirana je kao savremena regionalna deponija sa reciklažnim centrom i svim obveznim pratećim objektima, površinama i opremom. Lokacija za deponiju je odabrana u skladu sa karakteristikama u pogledu geografskog položaja u odnosu na grad, kategorije zemlјišta, klimatskih karakteristika, vizuelnih barijera kao i važećim Pravilnikom o kriterijumima za izbor lokacije i organizacije deponije čvrstog otpada”, navodi se u saopštenju Gradskog veća. 

Na sednici je utvrđen predlog odluke o izradi Plana detalјne regulacije za izgradnju tri dalekovoda Knić, Stragari i Bare, koji je upućen Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Izgradnjom dalekovoda na tim područjima biće obezbeđeno kvalitetno i sigurno snabdevanje potrošača električnom energijom.