Info

Kragujevac dobija PODZEMNU GARAŽU, evo gde će se nalaziti i kog će kapaciteta biti

Autor: Jovana Mladenović
14:22 | Utorak, 19 04 2022

Na današnjoj sednici Skupštine grada data je saglasnost na projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji grada Kragujevca.

Detaljnom analizom nekoliko lokacija, i sa urbanističkog i sa saobraćajnog aspekta smo došli do zaključka da je za sada spremna i najbolja lokacija koja je nalazi na potezu između zgrade Grada i Robne kuće. Planirana je podzemna garaža na dva nivoa sa oko 320 parking mesta. Rok koncesije je na 35 godina, sa koncesionom naknadom koja ne može biti niža od 5 odsto. I najvažnije, ono što želim da istaknem zbog javnosti je da je objekat koji se dobija po modelu javno-privatnog partnerstva, imovina grada Kragujevca. Ovo je samo jedan deo jedne šire priče, a to je rekonstrukcija centralne gradske zone koja se već sada odvija rekonstrukcijom fasada u najužem gradskom jezgru, najavljenom rekonstrukcijom Trga Radomir Putnik i izgradnjom ove garaže koja je zapravo i rekonstrukcija Trga slobode – obrazložio je Vladimir Maksimović, član Gradskog veća komunalne delatnosti.

Na današnjoj sednici usvojena je i odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u gradu Kragujevcu za period 2022-2025. godine. Cilj donošenja ove odluke je da se planskom dokumentom razvija politika u oblasti ljudskih i manjinskih prava koja definiše inkluziju romske nacionalne zajednice u gradu Kragujevcu. Zadaci novog akcionog plana su pet važnih oblasti, zdravstvema zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje, stanovanje i prevencija diskriminacije.

Grad Kragujevac predstavlja primer dobre prakse u oblasti ljudskih i manjinskih prava kada je reč o socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja. Grad je dobitnik mnogobrojnih priznanja u ovoj oblasti. Kragujevac je uvršćen u drugu fazu programa Evropske unije i Saveta Evrope „ROMAKTED“. Imamo podršku GIZ-a i Naleda u projektima koji se tiču zapošljavanja Roma, kao i potpisane protokole o saradnji sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama – rekla je Gordana Damnjanović, članica gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.