InfoFoto: Jovan Živanović/gtokg.org.rs

Kragujevac dobio status turističkog mesta druge kategorije

Autor: Branko Vukašinović
15:00 | Ponedeljak, 24 12 2018

Grad Kragujevac je konačno stekao status Turističkog mesta druge kategorije, a to je potvrđeno rešenjem  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. To znači da je naš grad stekao pravo da poveća iznos boravišne takse, što predstavlja mogućnost za brže i efikasnije povećanje budžeta, objašnjavaju u Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac.  

Kragujevac je do sada imao status turističkog mesta četvrte grupe, kojoj pripadaju i nekategorisana mesta. Posle višegodišnjeg zalaganja ovdašnje Gradske turističke organizacije, a uz pomoć lokalne samouprave, Kragujevac je konačno stekao status Turističkog mesta druge kategorije.

Rešenjem Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, od 7. decembra, na osnovu člana 26. stav 4. Zakona o turizmu, po zahtevu GTO „Kragujevac“, državni sekretar dr Miroslav Knežević, utvrdio je da Kragujevac ispunjava uslove za turističko mesto druge kategorije. Rešenjem su obuhvaćena sva gradska i prigradska naselјa, kao i delovi katastarskih opština Jovanovac, Opornica, Poskurice, Divostin i Dragobraća. Ministarstvu se obratila i Gradska uprava grada, na osnovu čega je obrazovana komisija za kategorizaciju, koja je razmatrala zahtev i izvršila procenu raspoloživih, prikuplјenih podataka obima turističkog prometa  (kvantitativni kriterijumi), kao i stepena izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture (kvalitativni kriterijumi). Na osnovu raspoloživih činjenica u skladu sa članom 13. Pravilnika, utvrdila je da grad Kragujevac ispunjava uslove za turističko mesto druge kategorije i u skladu sa navedenim zaklјučcima donela ovo rešenje na tri godine”, saopšteno je iz Gradske turističke organizacije Kragujevac.

S obzirom na to da visina boravišne takse zavisi od Turističke kategorije, ovim rešenjem Kragujevac je stekao pravo da poveća iznos iste. Boravišna taksa za drugu kategoriju, gde se od sada ubraja Kragujevac, iznosi od 140 do 80 dinara, a dok je naš grad bio svrstan u četvrtu kategoriju iznosila je od 110 do 60 dinara.  

Status turističkog mesta druge kategorije, pored Kragujevca, imaju Aranđelovac, Vršac i Kruševac. U prvoj kategoriji su Beograd, Novi Sad, Niš, Vrnjačka Banja i Zlatibor, trećoj kategoriji pripadaju Sombor, Ada i Kanjiža, a četvrtoj Kučevo.