Info

KRAGUJEVAC "IZVISIO": Predmetima korupcije sa područja ovdašnjeg Apelacionog suda bave se u KRALJEVU!

Autor: InfoKG
12:00 | Utorak, 27 03 2018

U Kragujevcu je, pored Beograda, Novog Sada i Niša, trebalo da bude formirano odeljenje specijalizovano za otkrivanje i procesuiranje krivičnih dela korupcije. Od početka marta odeljenja su zvanično počela da rade, ali je s našim gradom napravljen izuzetak - umesto u ovde, predmetima korupcije sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu baviće se kolege iz Kraljeva!

Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac bili su predviđeni za otvaranje specijalizovanih odeljenja za borbu protiv korupcije, u skladu sa novim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije iz 2015. godine. Zakon je počeo da se primenjuje 2016., a odeljenja su zvanično počela da rade od marta ove godine.

Do odstupanja u planu došlo je jedino u Kragujevcu, pa je ovdašnji Viši sud za ovaj novitet "izvisio". Za sada nema zadovoljavajućeg objašnjenja zašto.  

Zadatak posebnih odeljenja je da procesuiraju zloupotrebu službenog položaja kod javnih nabavki, prevare i zloupotrebe poverenja u privredi, pranje novca, pronevere, utaje poreza, zloupotrebe monopolističkog položaja, davanje i primanje mita, nesavestan rad u službi i slično, kada se osumnjičenima stavlja na teret zloupotreba manja od 200 miliona dinara. U slučaju krivičnih dela takozvane „visoke korupcije”, u kojima vrednost prelazi 200 miliona dinara, procesuiranje ide direktno preko Tužilaštva za organizovani kriminal i posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu - Specijalnog suda. Na spisku novih krivičnih dela su i zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u postupku privatizacije.

Pri novoformiranim odeljenjima rade i finansijski forenzičari, koji će zajedno s tužiocima učestvovati u krivičnom gonjenju okrivljenih za finansijski kriminal i korupciju, i njihov zadatak je da pomažu javnom tužiocu da odluči pre svega da li ima mesta pokretanju krivičnog postupka, a zatim i da pribavi što kvalitetnije dokaze i da ih učini održivim na sudu. Za teže oblike (ne)dela biće formirani posebni timovi stručnjaka. 

Pitanje zašto je samo kod Kragujevca napravljen izuzetak ostaje za sada bez adekvatnog odgovora nadležnih. 

(Deo teksta preuzet sa: Kragujevačke)