Info

Kragujevac "pelcer": Podrška lokalnoj samoupravi na putu pridruživanja EU

Autor: InfoKG
12:00 | Ponedeljak, 25 05 2020

Grad Kragujevac i Stalna konferencija gradova i opština zaključiće tokom ovog meseca Memorandum o saradnji radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU. To će pomoći gradu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima.

Na taj način Kragujevac će biti "pelcer", odnosno primer dobre prakse na koji će se ugledati drugi gradovi i opštine Srbije.

Reč je o paketu mera podrške čija će impelementacija u naredne dve godine doprineti unapređenju kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije. Obuhvata neposredan angažman stručnjaka, organizovanje obuka, radionica, seminara kao i drugih vidova podrške gradovima i opštinama u oblasti unapređenja poslovne klime na lokalnom nivou.

Paket podrške je skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne lokalnoj samoupravi u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Konkretno paket podrške će pomoći gradu Kragujevcu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima. 

Program finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona.