InfoFoto: Ilustracija - MIND Group

Kragujevac planira modernizaciju radne zone Sobovica-Lužice

Autor: InfoKG
13:15 | Ponedeljak, 11 10 2021

Grad Kragujevac stavio je na javni uvid predlog izmena i dopuna plana detaljne regulacije radne zone Sobovica-Lužnice u kome se predviđa izgradnja novih sаobraćajnica, još jedne industrijske zone i proširenje područja građevinskog zemljišta, piše portal eKapija.

Kako je navedeno u objavljenoj dokumentaciji, u planu je da se u okviru radne zone izgradi interna želеznička pruga Sobovica-Lužnice sa ciljem da se potencijalnim investitorima pruži mogućnost korišćenja železničkog saobraćaja. Pored pruge, u planu je i izgradnja letiliišta kategorije 2C za obavljanje vazdušnog saobraćaja. S obzirom na to da se formiranje novog plana detaljne regulacije nalazi u početnoj fazi, nije precizirano na koji način će vazdušni saobraćaj koristiti budućim privrednicima koji će poslovati u radnoj zoni.

Inače, Pravilnikom o letilištima i terenima definisano je da letilište predstavlja kopnenu ili vodenu površinu koja ispunjava uslove koji su propisani za bezbedno poletanje i sletanje vazduhoplova koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu, za sportske aktivnosti.

Kada je u pitanju prostor namenjen izgradnji privrednih objekata, predviđeno je da se izmenama i dopunama plana obuhvati površina od 252,37 hektara gde će biti formirana još jedna radna zona sa mogućnošću izgradnje privrednih i komercijalnih objekata. Tako će nova granica plana obuhvati i delove državnog puta II A reda Cerovac-Rača.

Prostоrna celina nije podeljena na zone, tako da se na čitavom prostoru planira izgradnja privrednih i komercijalnih objekata, kao i objekata koji dopunjuju funkcionisanje privrede u radnoj zoni kao što su hoteli, restorani, trgovinski objekti.

U toku trajanja javnog uvida zainteresovana lica mogu podneti primedbe do 8. novembra, a javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada

Kragujevca na kojima će se razmatrati plan i eventualne primedbe biće održana 18. novembra. 

Izvor: eKapija