InfoFoto: kragujevac.rs

Kragujevac primer dobre prakse u saradnji sa UNICEF-om

Autor: Branko Vukašinović
11:10 | Petak, 10 11 2017

Grad Kragujevac, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica“ i Centar za porodični smeštaj i usvojenje odabrani su kao primeri dobre prakse za realizaciju projektnih aktivnosti u saradnji sa UNICEF-om. To je poručeno prilikom posete našem gradu direktora kancelarije UNICEF-a u Beogradu Mišela Sen – Lota, predstavnice UNICEF-a u Srbiji za dečija prava Katlin Brašić, kao i delegacije iz Belgije. 

Na sastanku su predstavlјene realizovane projektne aktivnosti Centra “Kneginja Ljubica“ u Kragujevcu i akcenat je stavlјen na realizaciju tri pilot usluge socijalne zaštite. Reč je o uslugama porodični saradnik i podrška deci, žrtvama i svedocima, u krivičnom postupku, kao i realizaciji vaspitnih naloga u okviru usluge Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju. 

Pomenute usluge uspešno su realizovane, osim u Kragujevcu, i u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Rezultati rada na ovim uslugama predstavljeni su krajem oktobra na konferenciji “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ u Beogradu.