Info

Kragujevac pristupa Paktu za zaustavaljanje seksualnog nasilja nad decom

Autor: Jovana Mladenović
14:53 | Petak, 05 05 2017

Grad Kragujevac priključiće se uskoro evropskim gradovima u kampanji primene pravnih standarda i instrumenata Saveta Evrope u uspostavljanju struktura i mehanizma za zaštitu dece od svih oblika seksualnog nasilja.

Gradsko veće na danas održanoj sednici dalo je saglasnost da grad Kragujevac zaključi Sporazum o pristupanju tom Paktu.

Podaci ukazuju da je približno jedno od petoro dece u Evropi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja, kao jednog od najtežih oblika nasilja nad decom. Lokalne i regionalne vlasti imaju obavezu da štite i promovišu bezbednost i dobrobit dece i mladih koji žive na njihovoj teritoriji. Princip delovanja zansiva se "na četiri stuba": prevenciji, zaštiti, krivičnom gonjenju i učešću.

Savet Evrope je uspostavio mrežu ključnih punktova imenovanih od strane vlada u 47 država članica koji mogu savetovati lokalne vlasti i pomagati im da udruže snage sa mnogobrojnim nevladinim organizacijama i grupama civilnog društva koje već aktivno učestvuju u ovoj akciji.

Gradsko veće donelo je i zaključak o pokretanju inicijative za prodaju imovine Grada u Gradcu – Republika Hrvatska. Reč je o nepokretnosti koju je Kragujevac pedesetih godina prošlog veka kupio od Opštine Makarska i fizičkih lica na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj. Na tom zemljištu Kragujevac je izgradio objekte koji su se koristili za rekreativnu nastavu i odmor školske dece iz Kragujevca.

Kriza nastala devedestih godina na teritoriji bivše SFRJ onemogućila je organe grada Kragujevca da koriste i upravljaju navedenom imovinom. Kako nije realno očekivati da će organi grada Kragujevca u bliskoj budućnosti, zbog aktuelne političke situacije i još uvek nestabilnih odnosa između Srbije i Hrvatske, organizovati boravak dece u tom odmaralištu, pokrenuta je inicijativa za iznalaženje adekvatnog rešenja odnosno prodaje te nepokretnosti.

Gradsko veće utvrdilo je mesečnu naknadu za rad 64 protivgradna strelca angažovanih u 32 protivgradne stanice u iznosu od po 5000 dinara neto.

Na sednici je doneta odluka o odbravanju sredstava Udruženju pisaca Kragujevca u iznosu od 145.000 dinara na ime sufinansiranja Đurđevdanskih pesničkih susreta koji će biti održani od 11. do 14. maja u Kragujevca.