Info

Kragujevac se bori za ulazak u projekat "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji"

Autor: InfoKG
15:00 | Sreda, 03 07 2019

Kragujevac je jedan od 13 gradova i opština koji su ušli u drugi krug selekcije za realizaciju projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji". Uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture projekat realizuje Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Nakon završne selekcije, biće odabrano 5 gradova i opština u kojima će se projekat realizovati. 

Sa predstavnicima GIZ-a, romskih udruženja, posrednika u zdravstvu i obrazovanju za Rome, Nedeljko Manojlović član Gradskog veća za obrazovanje sa svojim saradnicima i načelnicima resornih gradskih uprava je održao radni sastanak.

"Reč je o projektu za koji smo krajem aprila dobili upitnik i već početkom maja poslali popunjen, čime smo aplicirali za učešće. Vrlo brzo nakon poslatih podataka koje smo prikupili prema uputstvima koja smo dobili, stigao je odgovor da je Grad Kragujevac jedan od 13 gradova u Srbiji koji su ušli u drugi krug, a nadamo se i da ćemo nakon današnjeg sastanka biti jedna od pet lokalnih samouprava u kojima će se ovaj projekat realizovati", objasnio je Manojlović.

Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji je nov i relativno mlad projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i prvi koji za ciljnu grupu ima romsku nacionalnu zajednicu i druge marginalizoavne grupe. U realizaciji, projekat sadrži tri komponente – saradnju na nacionalnom nivou u kojoj je direktan partner Koordinaciono telo i radiće se na osnaživanju ljudskih kapaciteta i resursa. U tom delu je monitoring ili praćenje  realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016 – 2025. Druga komponenta se tiče antidiskriminacije i u okviru toga su predviđene različite obuke i kampanje dok se treća bavi podrškom na lokalnom nivou i u tom delu je izbor pet gradova i opština sa kojima ćemo sarađivati naredne tri godine.

Odluka izborne komisije koja će biti doneta u nedelji od 16. do 20. jula.