Kragujevac u narednih šest godina dobija Ogranak SANU (FOTO)

Četvrtak, 02 Avgust 2018 13:00Autor: InfoKGFoto: kg.ac.rs

Centar Srpske akademije nauka i umetnosti u Kragujevcu trebalo bi da u narednih tri do šest godina preraste u organak ove najviše naučne i umetničke ustanove u zemlјi. To je, između ostalog, rečeno na sastanku predstavnika SANU i kragujevačkog Univerziteta, na kom je dogovoren nastavka saradnje prekinute pre više od tri godine.         

Prestavnici Srpske akademije nauka i umetnosti posetili su juče Univerzitet u Kragujevcu. Na satsanku u zgradi Rektorata bilo je reči o obnavljanju saradnje između SANU i Univerziteta u Kragujevcu, o afirmisanju Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, čiji je rad prekinut pre 3 godine, kao i o načinima intenziviranja međusobne saradnje u svim segmentima rada u oblasti nauke i umetnosti. 

Zbog čega više od tri godine nije bilo saradnje između Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu, pitanje je na koje predstavnici najviše naučne i umerničke ustanove u zemlјi nisu mogli da odgovore, dok na Univerzitetu kažu da odgovornost za to snosi bivše rukovodstvo.

Uz konstataciju da je sramota obostrana, ali ne i nepremostiva, predstavnici kragujevačkog Univerziteta i SANU razmatrali su moguće obrasce zajedničkog delovanja, kao i mogućnost prerastanja Centra za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti pri Univerzitu u Kragujevcu u Ogranak SANU.

Program saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu za narednu godinu biće definsani do oktobra.

U planu je uklјučivanje kolega iz akademske zajednice u Kragujevcu u odbore SANU, organizovanje zajedničkih naučnih skupova, izložbi, koncerata i ciklusa predavanja, kao i razvoj izdavačke delatnosti.

U okviru posete Kragujevcu, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti obišli su zgradu legata akademika Nikole Koke Jankovića u kojoj će biti smešten i Centar za  naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

Sastanku su prisustvovali prof. dr Nenad Filipović, v.d. rektora, prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr  Živadin Micić, prorektor za nastavu, akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik iz Odeljenja društvenih nauka, akademik Zoran Popović, potpredsednik iz Odeljenja prirodnih nauka, kao i akademici iz Kragujevca: akademik Ivan Gutman, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, dopisni član Miloš Đuran i dopisni član Miloš Kojić.

Galerija slika

Najnovije vesti iz ove kategorije