Info

Kragujevac u programu EU PRO iz kog 600.000€ ide za projekte koji će doprineti većoj konkurentnosti preduzeća

Autor: Jovana Mladenović
09:30 | Subota, 28 09 2019

Evropska unija će preko razvojnog programa EU PRO sa više od 600.000 evra podržati realizaciju 20 novih projekata koji će doprineti većoj konkurentnosti i održivosti preduzeća, a među njima su svoje mesto našle i organizacije iz Kragujevca.

To je odlučeno na sastanku Upravnog odbora EU PRO-a koji je održan u Sokobanji. 

Među organizacijama za podršku poslovanju, čiji su projekti putem javnog poziva ocenjeni kao najbolji, našli su se Biznis Inovacioni Centar čiji je osnivač grad Kragujevac i Razvojni Biznis Centar koji je partner na raznim projektima.

Kroz te grantove, odnosno aktivnosti, kragujevačka preduzeća će dobiti neki vid podrške koji će im omogućiti da unaprede proizvodne procese, kvalitet proizvoda i usluga.

Na sastanku UO u Sokobanji predstavljen je i dosadašnji napredak koji se ogleda u 224 odobrena projekta vredna više od 18 miliona evra. Trenutno kroz program 56 lokalnih samouprava realizuje se 96 projekata iz oblasti infrastrukture, izrade planske i tehničke dokumentacije i uvođenja geografskih informacionih sistema. Važan uspeh ostvaren je kroz podršku datu u vidu opreme za 94 preduzeća koja su otvorila 115 novih radnih mesta.

Na sastanku u Sokobanji predstavljeni su i primeri dobre prakse lokalnih samouprava koje evropske fondove koriste za sprovođenje projekata važnih za lokalne sredine. 

"Kragujevac je pozvan kao primer dobre prakse jer je kroz pet dosadašnjih poziva koji su bili dostupni za lokalne samouprave predao četiri projekta i svi su odobreni.