InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

Kragujevac za šest meseci prihodovao 2,7 milijardi

Autor: InfoKG
14:15 | Četvrtak, 25 07 2019

Kragujevac je u prvih šest meseci ove godine ostvario prihode od blizu 2,7 milijardi dinara, a gotovo isto toliko iznose rashodi i izdaci, što je oko 41 odsto od 6,5 milijardi dinara koliko je i planirano ovogodišnjim budžetom. To pokazuje izveštaj o izvršenju gradskog budžeta za period od januara do kraja juna 2019. koji je usvojen na sednici Gradskog veća.  

Izveštaj pokazuje da prihodi i primanja iznose 2.698.196.258 dinara što je 41,17 posto od 6.553.000.000 dinara, koliko je planirano Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu. Najveće učešće u ostvarenim prihodima i primanjima od tekućih prihoda imaju prihodi od poreza (porez na zarade, porez na imovinu i ostali poreski prihodi) sa učešćem od 80,15 posto, a donacije i transferi učestvuju sa 7,90 odsto. Rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca u istom periodu iznose 2.677.615.995 dinara, što predstavlјa izvršenje godišnjeg plana od 40,86 posto. U periodu od 1. januara do 30. juna  izdaci za otplatu glavnice izvršeni su prema planovima otplate kredita u iznosu od 158.396.487 dinara“, navodi se u saopštenju Gradskog veća.

Na sednici su donete smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu. Na osnovu tih smernica direktni budžetski korisnici treba da izrade predlog finansijskog plana i dostave Gradskoj upravi za finansije do 1. septembra ove godine.

Data je i saglasnost da se iz budžeta grada odobre sredstava u iznosu 2,8 miliona dinara za pokrovitelјstvo 16. Šumadijskog sajma polјoprivrede, koji će biti održan od 5. do 8. septembra na Šumadija sajmu.