Info

Kragujevačka apelacija rešila više od 333.000 predmeta u 2018. godini, smanjen broj nerešenih

Autor: Jovana Mladenović
14:45 | Utorak, 21 05 2019

U svim sudovima sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu u 2018. godini rešeno je ukupno 333.710 predmeta. Smanjen je broj nerešenih u odnosu na 2014. godinu, kao i starih prvostepenih predmeta u osnovnim sudovima i skraćeno vreme potrebno za rešavanje predmeta. To znači da su zabeleženi pozitivni trendovi u radu svih sudova na ovom području, zaključak je godišnjeg izveštaja o radu svih sudova koji pripadaju kragujevačkoj apelaciji za prethodnu godinu, koji je predstavljen danas. Najveći izazov u radu je nedostatak sudija.

Predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu, Dubravka Damjanović, predstavila je danas Godišnji izveštaj o radu svih sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu za 2018. godinu. Cilj je, kako je rekla, želja ovog suda da istakne transparentnost rada i obavesti stručnu i širu javnost, a pre svega građane na području svoje apelacije, inače najveće u Srbiji, o ostvarenim rezultatima u 2018. godini, trendovima uočenim u prilivu predmeta i uslovima u kojima sudovi sa ovog područja savladavaju svoje obaveze. 

U svim sudovima sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu u 2018. godini rešeno je ukupno 333.710 predmeta, što je za 33.765 predmeta više nego u 2017. godini i za čak 65.312 više nego u 2014. 

Viši sudovi beleže konstantno povećanje broja rešenih predmeta, a osnovni, iako su u 2018. godini rešili 6.969 predmeta više nego u 2014., beleže pad tog trenda.

Konstantno je povećanje priliva novih predmeta. U 2018. godini primljeno je 101.489 predmeta više nego u 2014. 

Smanjen je broj nerešenih predmeta u odnosu na 2014. godinu za 220.428. Uporedni pokazatelji za period 2014-2018 godine ukazuju na znatno smanjenje broja nerešenih predmeta u svim sudovima sa područja kragujevačke apelacije. Smanjenje broja nerešenih predmeta uz povećan priliv govori o izuzetnom angažovanju sudova, uprkos nedostatku broja sudija i manjeg broja sudskog osoblja, istakla je Damjanović.

Skraćeno je vreme potrebno za rešavanje predmeta po standardima SEREJ u svim sudovima. Od 2014. godine konstantno se smanjuje trajanje rešavanja predmeta. Za Apelacioni sud te godine bilo je očekivano 150 dana, dok je u 2018. taj broj bio 77. Viši sudovi imaju skor 412 prema 61, a osnovni 306 prema 229 dana. 

Kragujevačkim sudovima najveći izazovi u radu su nedostatak sudija i zaposlenih, kao i ograničen prostor. Uprkos tome, Damnjanović je istakla da je ponosna na rezultate rada, ali i da uvek može bolje, pa očekuje da i u narednom periodu trendovi rastu, sa akcentom na poboljšanju kvaliteta sudskih odluka, ujednačavanju sudske prakse kroz ujednačeno tumačenje zakona, rešavanju starih predmeta i sprečavanju zastarevanja, a posebno obezbeđivanju ravnopravnosti pravnih subjekata pred zakonom i poštovanju ljudskih prava. 

Za sve sudove sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu predviđeno je 513 sudijskih mesta, a 31. decembra 2018. godine bilo je popunjeno 462, dok je tu funkciju efektivno vršilo 398 sudija, dakle 22 odsto manje od broja određenog od strane Vlade Republike Srbije. U Apelacionom sudu u Kragujevcu je bilo 6 nepopunjenih i 47 popunjenih sudijskih mesta, u višim sudovima taj odnos je četiri prema 91, a u osnovnim 41 prema 324. Prema rečima predsednice Damjanović, bio bi rešen veći broj predmeta sa više sudija. 

Svi trendovi su pozitivni, a predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović pored zadovoljstva zbog tog zaključka, izrazila je očekivanje da će u narednom periodu rezultati biti sve bolji.

Predstavljanje Izveštaja održano je uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).