Info

KROV 2020: Kragujevac dobio 3,7 miliona za kupovinu kuća za izbeglice i raseljene

Autor: Branko Vukašinović
12:00 | Sreda, 12 08 2020

U okviru humanitarne akcije “Krov 2020“, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije dodelio je gradu Kragujevcu 3,7 miliona dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica i interno raseljenih lica. Tim povodom Gradsko veće je dalo saglasnost za zaklјučenje Ugovora o saradnji između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i grada Kragujevca. 

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju izbeglice/bivše izbeglice i interno raselјena lica, kao i članovi njihovog porodičnog domaćinstva, koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Kragujevca i  neophodna im je pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom u cilјu rešavanja stambene potrebe, odnosno pobolјšanja uslova stanovanja. Iznos namenskih sredstava ne može biti veći od 1.264.940 dinara po porodičnom domaćinstvu, s tim što korisnik može dodatno da učestvuje i sopstvenim sredstvima u kupovini kuće sa okućnicom u iznosu ne većem od 632.470 dinara”, saopštilo je Gradsko veće. 

Inače, humanitarna akcija “Krov 2020”  realizovana je u periodu od 2. do 14. marta. Doplatna marka je štampana u tiražu od 1,5 miliona primeraka  i naplaćivana je na sve poštanske pošilјke u unutrašnjem saobraćaju u iznosu od 10 dinara. Sredstva od prodaje doplatne marke, namenjena Komesarijatu za izbeglice i migracije, koriste se prema programu na koji saglasnost daje Vlada Srbije.