InfoFoto: Printscreen

Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja u MIND parku

Autor: InfoKG
10:00 | Utorak, 29 10 2019

Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije Mašinskog fakulteta iz Niša, organizovaće kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) prema programu i pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW i Evropske federacije za zavarivanje (EWF). Početak kursa je planiran za 8. novembra, a teorijski deo biće održan u prostoru MIND parka u Lužnicama, dok će praktični u laboratoriji za zavarivanje Mašinskog fakulteta u Nišu.

Programom kursa predviđena je teorijska nastava iz sledećih predmeta: Postupci zavarivanja i oprema, Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju, Konstrukcije i proračuni zavarenih konstrukcija i Izrada i inženjerska praksa.

Kurs traje minimalno 446 sati za inženjere i 350 sati za tehnologe. Nakon položenih ispita (4 ispita pismena + 4 ispita usmena i završni ispit) polaznik kursa dobija internacionalnu diploma: INTERNATIONAL WELDING ENGINEER (IWE) ili INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST (IWT). Inače, ova diploma je na engleskom jeziku i vredi u celom svetu. 

Raspored predavanja (četvrtkom, petkom od 12 do 18 časova i subotom od 9 do 15 časova) i ispita, kao i ostale potrebne podatke, kandidati dobijaju na početku Kursa. 

Pre početka Kursa, neophodno je da kandidati obezbede original ili overenu kopiju diplome o prethodnom obrazovanju i to:

diplomiranog inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili fakulteta brodogradnje (minimum 4 godine univerzitetske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (minimum 3 godine univerzitetske nastave – 6 semestara) za međunarodog  inženjera zavarivanja, odnosno minimum diplome srednje tehničke šlole mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili smera brodogradnje (minimum 4 godine srednjoškolske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (sa manje od 3 godine univerzitetske nastave) za međunarodog  tehnologa zavarivanja. 

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti od prof. dr Dragana Milčića sa Mašinskog fakultetu u Nišu, koji je rukovodilac Kursa, i to pozivom na broj telefona 063/464-821 ili posredstvom e-mail adresa dragan.milcic@gmail.com; dragan.milcic@masfak.ni.ac.rs.