InfoFoto: Arhiva - kragujevac.rs

Kurs za međunarodne inženjere, tehnologe i specijaliste zavarivanja u Simensu

Autor: InfoKG
14:26 | Sreda, 20 10 2021

Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije Mašinskog fakulteta iz Niša, organizovaće 10. kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE), međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) i međunarodne specijaliste zavarivanja (IWS) prema programu i pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW i Evropske federacije za zavarivanje (IIW) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF). Teorijski deo kursa, koji počinje sutra, biće održan u prostoru komapnije “Siemens Mobility” u Sobovici kod Kragujevca, a praktični u laboratoriji za zavarivanje Mašinskog fakulteta u Nišu. 

Ovaj kurs pripada jedinstvenom i sveobuhvatnom sistemu obrazovanja, obuke, kvalifikacije i sertifikovanja koji se primenjuje na pojedince i kompanije i koji je usaglašen na svetskom nivou.

Programom kursa predviđena je teorijska nastava iz sledećih predmeta: Postupci zavarivanja i oprema, Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju, Konstrukcije i proračuni zavarenih konstrukcija i Izrada i inženjerska praksa.

Kurs traje minimalno 448 sati za inženjere, 369 sati za tehnologe i 249 sati za specijaliste zavarivanja. Nakon položenih ispita polaznik kursa dobija internacionalnu diploma: INTERNATIONAL WELDING ENGINEER (IWE), INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST (IWT) ili INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST (IWS). Inače, ova diploma je na engleskom jeziku i vredi u celom svetu. 

Raspored predavanja (četvrtkom, petkom od 12 do 18 časova i subotom od 9 do 15 časova) i ispita, kao i ostale potrebne podatke, kandidati dobijaju na početku Kursa. 

Pre početka Kursa, neophodno je da kandidati obezbede original ili overenu kopiju diplome o prethodnom obrazovanju i to: 

Uslovi pristupa za međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE)

•    diplomirani inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili fakulteta brodogradnje (minimum 4 godine nastave) ili inženjer visoke strukovne škole mašinske, građevinske, elektrotehničke, metalurške struke ili brodogradnje (minimum 3 godine – 6 semestara)

Uslovi pristupa za međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT)

•    minimum diploma srednje tehničke šlole mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili smera brodogradnje (minimum 4 godine srednjoškolske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (sa manje od 3 godine univerzitetske nastave).

Uslovi pristupa za međunarodnog specijalistu zavarivanje (IWS)

•    Diploma o završenoj tehničkoj školi (minimum 2 godine nakon osnovne škole), ili starost minimum 22 godine i 3 godine iskustva na poslovima srodnim zavarivanju,  kvalifikovan radnik sa diplomom u metalnoj struci ili međunarodni praktičar zavarivanja (IWP) sa minimumom od dve godine odgovarajućeg radnog iskustva. 

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti od prof. dr Dragana Milčića sa Mašinskog fakultetu u Nišu, koji je rukovodilac Kursa, i to pozivom na broj telefona 063/464-821 ili posredstvom e-mail adresa dragan.milcic@gmail.com; dragan.milcic@masfak.ni.ac.rs

*Promo