Info

Legalizacija romskih podstandardnih naselja u Kragujevcu

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Petak, 29 11 2019

Sporazumom o saradnji, zaključenim između Stalne konferencije gradova i opština i grada Kragujevca, započela je realizacija komponente Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koja podrazumeva tehničku podršku za potrebe legalizacije romskih podstandardnih naselja.

Ovo je šesti projekat koji je grad Kragujevac dobio ove godine, a tiče se ljudskih, građanskih prava, odnosno unapređenja položaja Roma.

Dogovoreno je da se odmah krene u realizaciju projekta koji uključuje sledeće aktivnosti: analizu pristiglih zahteva za ozakonjenje predmeta od strane romske zajednice, dvodnevnu obuku za saradnike u oblasti ozakonjenja, organizaciju tribina u romskim podstandardnim naseljima na temu ozakonjenja, analizu arhiva zahteva za ozakonjenje, izradu Izveštaja o stanju u sektoru ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa i izradu Akcionog plana za unapređenje procesa ozakonjenja za romsku zajednicu.

SKGO je za potrebe realizacije tog programa obavila analizu stanja na terenu i to u 23 lokalne samouprave, kako bi se upoznala sa najvećim izazovima i eventualnim vidovima podrške. Napravljen je pregled određenih aktivnosti i odabrano je deset gradova i opština. Pored Kragujevca, koji je najveći grad, tu su Leskovac, Pirot, Vršac, Požarevac, Surdulica, Mladenovac, Sombor, Paraćin i Lebane.