Info

Manji februarski računi

Autor: Branko Vukašinović
11:00 | Utorak, 01 03 2016

Računi za utrošenu toplotnu energiju za februar biće manji, jer su tokom ovog meseca temperature vazduha bile više od prosečnih, pa će se uštedeti za dva grejna dana, poručuju iz „Energetike“.

Pojedini Kragujevčani su se žalili na veće januarske račune, a nadležni tvrde da je to zbog više grejnih dana tokom prošlog meseca. Dodaju da su u januaru, pored tri noći koje su bile gratis, naplatili samo dva dana na ime noćnog grejanja usled izuzetno niskih temperatura. 

Katarina Janićijević01

U skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom, korisnicima se računi fakturišu na osnovu broja grejnih dana za potrošače gde se naplata vrši po paušalu, dok se kod korisnika kod kojih se naplata obavlja po meraču obračun dostavlja na osnovu stvarno očitane potrošnje. Pošto se i za ovu kategoriju paušalaca redovno očitavaju merači, ako bi se naplata vršila prema stvarno očitanim količinama, računi bi bili veći za više od 10 odsto, što je znatno uvećanje nego u januaru, gde je račun u proseku uvećan za 400 do 500 dinara“, naglasila je PR kragujevačke toplane Katarina Janićijević.

Prema njenim rečima, u oktobru i novembru u ovoj grejnoj sezoni Kragujevčanima su dostavljeni znatno manji računi, jer je bilo manje grejnih dana.

U Energetici kažu i da na zalihama imaju 40 hiljada tona uglja i 1,2 tone mazuta, što je dovoljno do kraja grejne sezone.