Info

Mladi pozvani da se prijave za obuke: Povećanje zapošljivosti kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Utorak, 09 10 2018

U okviru projekta „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“ otvoren je javni poziv za prijave za učešće u obukama. Rok za dostavu prijava za učešće u obukama poslovnih simulacija je 15. oktobar.  Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta sa blizu 3.16 miliona dinara. Predviđena je dodela sredstava za pokretanje novih kompanija i zapošljavanje do 15 mladih u njima.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj
ličnih veština i kompetencija, doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa mladih (starosti od 18 do 30) i
smanjenju nezaposlenosti na teritoriji grada Kragujevca.

Detaljnije o projektu čitajte na: Mladima novac za pokretanje kompanija i otvaranje radnih mesta

Projektom će se obezbediti inovativno radno iskustvo za studente i nezaposlena lica kroz korišćenje modela poslovnih simulacija i obuka iz prenosivih veština ali i uspostavljanje održivog mehanizma podrške na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva kod mladih kroz realizaciju zajedničkih projekata i programa.

Promocija preduzetničkog duha i razvoj ličnih veština i kompetencija, samozapošljavanje i zapošljavanje će se sprovesti kroz četiri projektne komponente: obuke iz poslovnih simulacija u cilju pripreme održivih poslovnih planova; takmičenje za najbolji biznis plan za pokretanje posla ili unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava; obuke za unapređenje prenosivih veština u cilju osposobljavanja nezaposlenih lica za program radne prakse; program radne prakse.

Program se realizuje u dve faze: obuke iz poslovnih simulacija i dodela grantova; obuke prenosivih veština i program radne prakse kod poslodavca na teritoriji grada Kragujevca.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u prvoj fazi Programa: studenti i nezaposlena lica - mladi kategorije starosti od 18 do 30 godina koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao; preduzeća registrovana u Agenciji za privredne registre, imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca i aktivan status ne duže od 1 godine u trenutku objavljivanja Javnog poziva; da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca; da u prethodnim godinama polaznik nije koristio podsticajna sredstva iz budžeta grada Kragujevca za otpočinjanje sopstevnog posla.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u drugoj fazi Programa: studenti i nezaposlena lica - mladi kategorije starosti od 18 do 30 godina; da su zainteresovani za učestvovanje u programu radne prakse za sledeća zanimanja: pravnik, ekonomista (računovodstvo i poslovne finansije, elektronsko poslovanje), ekonomski tehničar, inženjer (proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering), bravar zavarivač, bravar preser, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje / tehničar za robotiku, industrijski mehaničar, operater / pogonski tehničar mašinske obrade, trgovac; da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca.

Projekat „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“ finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom i Kancelarijom za mlade.

Rok za dostavu prijava za učešće u obukama za unapređenje prenosivih veština je 31. oktobar 2018. godine. Dodatna pitanja i pojašnjenja za fazu I možete uputiti na e-mail office@bickg.rs i za fazu II na kzmkragujevac@gmail.com

Detalje javnog poziva možete pronaći i na zvaničnom sajtu grada Kragujevca (OVDE).