Info

Mladima novac za pokretanje kompanija i otvaranje radnih mesta

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Ponedeljak, 25 05 2020

U cilju unapređenja sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti kroz razvoj ličnih veština i kompetencija i doprinosu povećanju preduzetničkih inicijativa kod mladih, počinje realizacija projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta sa blizu 3.16 miliona dinara. Predviđena je dodela sredstava za pokretanje novih kompanija i zapošljavanje do 15 mladih u njima.

Projekat realizuje grad Kragujevac, u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom, a uz podršku Kancelarije za mlade.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti kroz razvoj ličnih veština i kompetencija, kao i doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa kod mladih. 

Grad Kragujevac je sa ocenom 84,6 bodova za ovaj projekat od Ministarstva omladine i sporta dobio najviša novčana sredstva u iznosu od 3.158.000 dinara. Projekat će se odvijati u dva smera. Predviđena je dodela sredstava za pokretanje tri do pet novih kompanija, u kojima bi trebalo da se zaposli tri do 15 mladih osoba. Kako bi njihove kompanije u budućnosti bile održive na tržištu rada, oni će imati svu potrebnu finansijsku i logističku podršku grada i Biznis inovacionog centra, kaže Nikezić.

Drugi deo projekta realizovaće se kroz tromesečnu stručnu praksu za 35 mladih osoba u kragujevačkim firmama, koje će im pružiti mogućnost da, ukoliko se dokažu i zadovolje potrebe, steknu uslov i za stalno zaposlenje u tim kompanijama. U saradnji sa Gradskom agencijom za saobraćaj, grad Kragujevac je za mlade koji budu na tromesečnoj stručnoj praksi obezbedio i prevoz.

Za mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao u okviru ovog projekta Biznis inovacioni centar organizovaće obuke za pripremu poslovnih planova. Obuke će se odvijati u tri ciklusa za po 20 kandidata, a sastojaće se iz osam modula u trajanju od po pet radnih dana po ciklusu. Krajnji rok za prijavu kandidata je 15. oktobar, posle čega će biti obavljena selekcija kandidata, odnosno poslovnih ideja sa najvećim potencijalom. Obuke će početi 25. oktobra i realizovaće se do sredine novembra. Izabrani kandidati će nakon završene edukacije dobiti sertifikat BIC-a za uspešno završenu obuku iz poslovnih simulacija. Na kraju samog ciklusa pred posebno oformljenom komisijom kandidati će predstaviti svoje biznis ideje koje će se bodovati i na osnovu toga odlučivati o visini sredstava za pokretanje sopstvenog posla.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 1.5 miliona dinara, a visina grantova kretaće se u rasponu od 200.000 do 500.000 dinara po korisniku.   

Uslov za prijavu na konkurs koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca i internet stranici Biznis inovacionog centra je da su kandidati starosti od 18 do 30 godina.