Info

Modernizacija javne rasvete: LED svetiljke umesto starih

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Utorak, 16 07 2019

Grad Kragujvac trebalo bi da modernizuje zastareli sistem javne rasvete ugradnjom gotovo 25.000 LED svetiljki i rekonstruiše sistem proizvodnje toplotne enrgije u pet škola i jednom vrtiću, ukoliko ovaj predlog Gradskog veća bude usvojen na narednoj sednici lokalnog parlamenta.

Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o prihvatanju predloga za pokretanje postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva radi povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja grada i uputilo u skupštinsku proceduru. Ukoliko odbornici gradskog parlamenta daju saglasnost, započeće razvoj projekta čiji je cilj povećanje energetske efikasnosti u sistemima i objektima grada. 

Naime, posle uvida u podatke o energetskim performansama javnih objekata i sistema koji su se istakli kao najveći potrošači energije, preliminarna analiza ukazala je na konkretne mere za optimalan rezultat, ne samo u delu enrgetske efikasnosti, nego i uštedama u budžetu.

Predloženo je da projekat obuhvati rekonstrukciju i racionalizaciju zastarelog sistema javnog osvetljenja kroz ugradnju novih efikasnijih LED svetiljki, što će povećati enegetsku efikasnost za najmanje 72 odsto. Zamenom i modernizacijom biće obuhvaćeno 24.899 svetiljki, čiji su izvori svetlosti živa i natrijum visokog pritiska i koje sada godišnje troše oko 117 miliona dinara bez PDV–a.
 
Projektom će biti obuhvaćena i rekonstrukcija sistema proizvodnje toplotne enrgije za potrebe grejanja šest javnih objekata – pet osnovnih škola: „Živadnika Divac“ u Stanovu, „Miloje Simović“ u Dragobraći, „Sreten Mladenović“ u Desimirovcu, „Natalija Nana Nedeljković“ u Grošnici, „Dragiša Mihajlović“ u Stanovu i vrtić „Cvenkapa“ u naselju Bubanj. Oni trenutno koriste neekološko i skupo gorivo – lako lož ulje i ugalj. Procena je da bi ugradnjom efikasnih generatora toplote, koji bi kao energent koristili  prirodan gas, energetska efikasnost bila veća za najmanje 15 odsto.

Pored toga, projektom je planirana i zamena dotrajale spoljašnje drvene stolarije, na pet javnih objekata: tri osnovne škole u Stanovu, Desimirovcu i Dragobraći, vrtiću „Cvenkapa“ i zgradi Graske uprave. Osim povećane funkcionalnosti, estetike objekta i komfora, ova mera će smanjiti potrošnju toplotne energije za najmanje 12 odsto.