Info

Modernizacija sistema daljinskog grejanja smanjila potrošnju električne energije

Autor: InfoKG
13:00 | Sreda, 18 09 2019

Modernizacijom sistema daljinskog grejanja, ugradnjom merno regulacione opreme u podstanice, od 2017. do 2019. godine dvadesetak javnih objekata u Kragujevcu smanjilo je svoju potrošnju toplotne energije.

Sa energetskom sanacijom javnih zgrada, škola, vrtića i ustanova kulture nastaviće se i dalje.

Ulaganjem u modernizaciju sistema daljinskog grejanja u školama radi uštede toplotne energije i merama za smanjenja potrošnje električne energije u javnim objektima, ugrađena je merno regulaciona oprema u dvadesetak javnih objekata u gradu.

Kada je reč o školama ugradnjom merno regulacione opreme u podstanice i termostatskih ventila omogućeno je isključivanje daljinskog grejanja kada se učionice ili delovi škola ne koriste, što za posledicu ima i manje račune.

Preduzete su konkretne mere i ugrađena oprema za kompenzaciju reaktivne energije, kako bi se smanjio utrošak električne energije.

U saradnji sa zaposlenima u kragujevačkoj toplani formiran je radni tim za analizu troškova toplotne energije, sa ciljem da se predlože mere kojima će se ostvariti ušteda.

Zahvaljujući bazi podataka koja omogućava praćenje potrošnje električne i toplotne energije i vode u svim osnovnim i srednjim školama, vrtićima i ustanovama kulture, utvrđeno je da se iz gradskog budžeta samo za troškove električne energije u školama godišnje izdvaja skoro 20 miliona dinara.

Izvor: RTK

Izvor: RTK