InfoFoto: Ilustracija - Arhiva

MUP u potrazi za vatrogascima, Kragujevcu potrebno 15

Autor: InfoKG
11:00 | Sreda, 23 03 2022

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica, a od toga 15 za potrebe Vatrogasno-spasilačkih četa Kragujevac i Zastava. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 6. april.   

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica. 

Uprava za vanredne situacije Kragujevac prima ukupno 20 vatrogasaca-spasioca. Od tog broja 15 vatrogasaca će biti raspoređeno u dve jedinice u Kragujevcu, dva za vatrogasno-spasilačko odeljenje u Rači i po jedan u Batočini, Kniću i Topoli”, izjavio je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović.  

Uslovi za učešće na konkursu su da su zainteresovani kandidati državlјani Republike Srbije, da imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti. 

Resorno ministarstvo napominje i da pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Zainteresovani kandidati prijavu na konkurs, sa dokumentacijom, podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta. Opširnije informacije o uslovima konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 6. april.