InfoFoto: Ekonomski fakultet Kragujevac

Na Ekonomskom fakultetu održan JUBILARNI naučni skup “Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije”

Autor: InfoKG
17:00 | Utorak, 13 04 2021

Na Ekonomskom fakultetu kragujevakog Univerziteta održan je jubilarni, 20. naučni skup “Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije”, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i ove visokoškolske ustanove. Naučni skup je održan uz poštovanje svih epidemioloških mera i prisustvo profesora i istraživača sa ekonomskih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Naučnog društva ekonomista Srbije, ali i brojnih gostiju iz realnog i finansijskog sektora i Studentskog parlamenta, ali i čelnika grada Kragujevca.

Naučni skup je otvorio i njime predsedeavao dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Petar Veselinović. U ime Saveza ekonomista Srbije prisutnima se, putem video linka, obratio predsednik Saveza ekonomista Srbije gospodin Aleksandar Vlahović.

Na naučnom skupu je prezentiran 21 naučni rad, od kojih su četiri naučna rada bila u formi Uvodnih referata. Uvodne referate podneli su: prof. dr Miodrag Zec – predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije, prof. dr Edvard Jakopin – redovni profesor Univerziteta Metropolitan, prof. dr Vlastimir Leković – redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Vladimir Vučković – član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije.

Pune dve decenije na ovom Naučnom skupu ukazuje se na značaj institucija u kreiranju i sprovođenju mera ekonomske politike. Osim toga, ukazuje se na određeni vakum u institucionalnoj tranziciji, jer su institucije prethodnog političkog i ekonomskog sistema napuštene, a izgradnja novih institucija odvijala se sporo, parcijalno i neefikasno.

Poseban akcenat, u radu Naučnog skupa, stavljen je na neophodnost poboljšanja institucija i odgovornijeg odnosa prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, u skladu sa principom vladavine prava. Takođe, istaknuto je da je nerazvijenost institucionalnog ambijenta, u okviru kog su se odvijale ekonomske aktivnosti, jedan od ključnih uzroka ekonomskog zaostajanja Republike Srbije i povećavanja siromaštva, ne samo u odnosu na razvijene, već i na manje razvijene zemlje u tranziciji.

Pored navedenih aspekata institucionalne determinisanosti privrednog rasta i razvoja, na ovom Naučnom skupu su razmotrena i relevantna pitanja strukturnih promena, razvoja finansijskog sistema, politike zaštite konkurencije i uloge agrarnog sektora u savremenim uslovima privređivanja. Budući da su, u dosadašnjem periodu procesa tranzicije u Republici Srbiji, stvorene brojne strukturne deformacije, ukazano je i na neophodnost sprovođenja strukturnih promena kao determinante poboljšavanja izvoznih performansi nacionalne ekonomije.

Svi radovi koji su prezentirani na ovom Naučnom skupu biće publikovani u Zborniku radova i tako stavljeni na uvid stručnoj  javnosti i nosiocima ekonomske politike što će imati, kako naučne, tako i praktične implikacije za kreiranje i jačanje institucionalnih rešenja u narednom periodu.