Info

Na OVIM javnim česmama izvorska voda nije ispravna

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Petak, 08 04 2022

Na osnovu najnovijih analiza izvorske vode na javnim česmama, koje je obavio Institut za javno zdravlje, od jedanaest analiziranih, osam uzoraka su ispravna i bezbedna za upotrebu. 

To su česme u naseljima Divosti, Bubanj, Teferič, Beloševac, Ždraljica, Petrovac, Grujina česma i Bukorovac.

Prema analizama Instituta, mikrobiološki nije ispravna voda na javnim česmama u Šumaricama, Košutnjaku i Kapovcu i nije bezbedna za upotrebu.