InfoFoto: Jovan Živanović/GTO Kragujevac

Najbolje gradske uprave u 2022. godini: Kragujevcu nagrada za aplikaciju eKGrađanin

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Četvrtak, 23 03 2023

Grad Kragujevac prvonagrađen je u oblasti Efikasnost i delotvornost, za primer dobre prakse pod nazivom „Uvođenje sistema prijave problema građana i pravnih lica putem softverske aplikacije eKGrađanin i veza sa aplikacijom lična karta mesnih zajednica“, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Novčani iznos koji je pripao Gradu na ovaj način je 2.500.000 dinara.

U oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave prva nagrada dodeljena je opštini Sokobanja. U oblasti Odgovornost i vladavina prava prva nagrada dodeljena je gradu Vranju. U oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija prva nagrada dodeljena je opštini Vrnjačka Banja.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodeljuje sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

- Grad Kragujevac je kroz uvođenje aplikacije eKGrađanin i lične karte mesnih zajednica predstavio nastojanje da jasno evidentira potrebe i probleme svih mesnih zajednica i svih građana, kao i pravnih lica kako bi isti bili efikasno i uspešno rešeni. eKGrađanin predstavlja centralizovan tiketing sistem u kome se evidentiraju svi problemi, primedbe i predlozi građana kako bi se odgovorilo na iste, obrazlaže Ministarstvo državne uprava i lokalne samouprave.