Info

Neutrošena sredstva LAPZ preusmerena na meru subvencija za samozapošljavanje

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Nedelja, 21 11 2021

Neutrošena sredstava po merama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, 1,29 miliona dinara, biće preusmerena na meru subvencija za samozapošljavanj pet lica, odlučeno je na sednici Gradskog saveta za zapošljavanje.

Imajući u vidu da je jedan poslodavac odustao od sklapanja ugovora o sprovođenju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, sada je po osnovu svih mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja ostalo neutrošeno 1.292.140 dinara. Gradski savet za zapošljavanje je usvojio zaključak kojim će ova sredstva biti preusmerena na meru subvencija za samozapošljavanje, i to za pet lica koji su posle rangiranja ostali ispod crte.

Na ovaj način grad Kragujevac je u potpunosti realizovao sredstva planirana merama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, što znači da su one dobro planirane. Najavljeno je, da će u skladu sa tim, naredne godine biti izdvojeno više sredstva za mere aktivne politike zapošljavanja koje se realizuju u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.