Info

Nova povlašćena kategorija građana koji koriste javni prevoz, obradovaće se đaci

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Četvrtak, 02 01 2020

Povlašćene kategorije građana koji koriste javni prevoz brojnije su za jednu - učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, a pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.

Ovo je odlučeno na poslednjoj sednici gradskog parlamenta. 

U ove kategorije korisnika spadaju: ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi, gluva i nagluva lica, slepa i slabovida lica, lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije, lica obolela od mišićne distrofije, lica obolela od multiple skleroze, dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici, lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja, dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 75 i više puta, civilni invalidi rata i korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca.