InfoFoto: pixabay.com-ilustracija

NOVE CENE prirodnog gasa za javno snabdevanje

Autor: InfoKG
09:00 | Nedelja, 24 09 2023

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 21.09.2023. godine dao saglasnost na odluke organa upravljanja 31 javnog snabdevača o novim cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, koje će se primenjivati počev od 1. novembra 2023. godine.

Prosečna cena prirodnog gasa za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje po regulisanim cenama, utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina prirodnog gasa za prodaju kupcima na javnom snabdevanju u Srbiji, je viša za 10,0% i iznosi 4,54 din/kWh bez poreza i taksi (odnosno 5,02 din/kWh sa porezima i taksama).

I nakon ovih korekcija, prosečna cena prirodnog gasa za javno snabdevanje u Srbiji (bez taksi i poreza) i dalje je jedna od najnižih u Evropi.