InfoFoto:  JP Urbanizam Kragujevac

Novi izgled centra Kragujevca - Pogledajte kako će izgledati Trg vojvode Radomira Putnika i pešačka zona (FOTO)

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 24 06 2021

Na zahtev Grada Kragujevca JP Urbanizam iz tog grada izradilo je urbanistički projekat za rekonstrukciju Trga vojvode Radomira Putnika i dela pešačke zone u Kragujevcu, piše portal eKapija. Ukupna površina projekta je 6.356 m2.

Kako je u projektu navedeno, obavezno je zadržavanje postojećeg trga u svojim sadašnjim gabaritima. Na delu podzemne garaže, koja svojim gabaritom delimično zalazi u ovu zonu, po izgradnji neophodno je zelenilo vratiti na prvobitan oblik.

Ukidanjem saobraćajnice ispred zgrade Suda povećava se kapacitet pešačkih komunikacija u ovoj zoni i omogućava se reprezentativni pristup objektu Suda. Zbog pojačanog saobraćaja na pravcu Ulice 27. marta planiran je podzemni pešački prelaz sa platoa ispred Suda ka zgradi Ureda.

Izgled postojećeg zelenila nije adekvatan lokaciji, tako da je neophodno izvršiti rekonstrukciju i urediti ga po tipu otvorene javne zelene površine, uz obaveznu izradu projekta hortikulturnog uređenja. Za sve vrste radova na uređenju trga neophodno je saglasnost Zvoda za zaštitu spomenika.

Akcenat je stavljen na skulpturu i fontanu, koja se nalazi u preseku ose Trga vojvode Radomir Putnika i novoformiranog trga. Trg se od Robne kuće razvija u širokim kaskadama, koje se spuštaju sa platoa Robne kuće duž kojih se obodno proteže zelenilo sa linijskim motivom vode. Ovaj motiv se javlja u i zoni trga sa vodenim zavesama. Prilikom projektovanja linijskih motiva, voditi računa da prostor i kad je bez vode mora delovati kao uređen urbani element, a nikako kao ispražnjen bazen.

U delu postojeće pešačke zone uz objekat Zlatne ruže, moguće je postavljanje vodoskoka u nivou partera. Aktivnost fontana (vodoskoka), kontrolisati posebnim programom i ispratiti odgovarajućim efektima. Tehniku i tehnologiju vodoskoka urediti na način da u periodima godine ili dana, kada su isključeni, prostor ima karakter ravne popločane površine – trga, tako da se tokom cele godine održava atraktivni karakter prostora. Posebnu pažnju prilikom projektovanja obratiti na regulisanje odvodnjavanja vode.

Pravac 'Prodora', naglasiti kroz popločanje i rasvetom (ujednačeno celom dužinom koridora). U skladu sa karakterom prostora predviđeno je popločanje kvalitetnim materijalima (kamen. keramika), opremiti ga urbanim mobilijarom adekvatnog dizajna (klupe, kante za otpadke, lampioni,...) i rasvetom koja će pružiti dodatnu dinamiku ovom prostoru.

Obavezno je uklanjanje svih montažnih i privremenih objekata sa prostora trga i nije dozvoljeno postavljanje novih.

Podzemnu javnu garažu na delu novoformiranog trga graditi kroz 1 ili 2 etaže, u zavisnosti od geo-tehničkih mogućnosti terena. Kapacitet jedne etaže je cca 450 PM, BRGP cca 15.000m2. Kolski prilaz objektu javne garaže, obezbediti preko kolskih rampi iz pravca Ulice 27.marta i Ulice Kralja Petra I, a pešačke komunikacije, ostvariti direktno sa trga. Preporučuje se povezivanje garaže sa prolazom ispod platoa Robne kuće.

Posebnu pažnju prilikom projektovanja treba posvetiti udaljenosti od susednih objekata, naručito sadržajima pored zgrade Suda, koji svojom funkcijom i izgledom ne smeju ugroziti vizelno-stilski integritet samog objekta.

Svi izlazi i ulazi u garažu, kolski i pešački, nadkrivaju se, ali tako da se svojim izgledom, gabaritom i materijalizacijom uklope u ambijent i ne ugroze vizure objekata u okolini. Novoprojektovani objekti moraju biti svedenih formi, od transparentnih, savremenih materijala, tako da sa susednim objektima čine skladnu celinu.

Izvor: eKapija

Galerija slika