InfoFoto: kragujevac.rs

Obezbeđen posao za 13 lica iz kategorije teže zapošljivih

Autor: Branko Vukašinović
14:00 | Utorak, 25 06 2019

U okviru programa dodele subvencija za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mestima za sada je obezbeđen posao za 13 osoba u isto toliko firmi, poručeno je sa 19. redovne sednice Gradskog saveta za zapošljavanje. Za te namene je utrošeno gotovo 2,2 miliona dinara koje su obezbedili Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava. 

Za Javni poziv za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mestima u periodu od 31. maja do 19. juna podneto je 15 zahteva za zapošljvanje 22 osobe. Međutim, jedan poslodavac je odustao od podnetog zahteva, a drugi, koji je iskazao potrebu za zapošljavanjem osam osoba sa invaliditetom, nije imao kompletnu dokumentaciju. Shodno tome, u prvom krugu ovog javnog poziva posao je dobilo 13 osoba iz kategorije teže zapošlјivih, kod isto toliko poslodavaca. Za te namene je utrošeno gotovo 2,2 miliona dinara. 

S obzirom na to da su za dodelu subvencije za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mestima u ovoj godini lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedili skoro 4,9 miliona, preostalo je još 2,7 miliona dinara. Zbog toga je javni poziv za ovaj program i dalje otvoren, a zainteresovani poslodavci zahteve mogu podneti do 30. avgusta u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kategorije teže zapošlјivih na koje se subvencija odnosi su mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, mladi do 30 godina u domskom smeštaju ili u hranitelјskim i staratelјskim porodicima i žrtve porodičnog nasilјa”, kaže predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje, Jelena Zornić. 

Pored ovog, postoje još dva programa, koje u ovkiru mera aktivne politike realizuju Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava. Reč je o samozapošlјavanju i javnim radovima, a rok za prijavljivanje za ova dva programa je 1. jul.