InfoFoto: pexels.com

Objavljen javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Ponedeljak, 15 08 2022

Gradska uprava za društvene delatnosti uputila je javni poziv za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2022/23. godinu.

U periodu od 16. do 31. avgusta, roditelji dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja, odnosno na Zaključku o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije (koji su sastavni deo ovog poziva), od 100 bodova zaključno sa 62.5024, mogu da podnesu zahtev.

Popunjen Zahtev (obrazac Zahteva se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs i na prijemnom šalteru Pisarnice) sa očitanom ličnom kartom podnosioca zahteva ili fotokopijom lične karte (ukoliko je bez čipa) roditelji mogu predati u navedenom roku, dok zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti razmatrani.

O uslovima i načinu podnošenja Zahteva kao i raspoloživim kapacitetima privatnih predškolskih ustanova, roditelji se mogu informisati na zvaničnoj internet stranici Grada, na OVOM linku.

Podsetimo, Grad je za radnu 2022/23 godinu sklopio ugovor sa 19 privatnih vrtića. Opširnije OVDE.