OBUSTAVILI RAD i advokati u Kragujevcu zbog ubistva Ognjanovića

Ponedeljak, 30 Jul 2018 10:00Autor: Branko Vukašinović

Advokati u Srbiji, samim tim i u Kragujevcu, od danas su obustavili rad na nedelju dana zbog ubistva kolege Dragoslava Miše Ognjanovića (57). To su saopštili iz Advokatske komore Srbije i naglasili da ovim vidom protesta skreću pažnju javnosti na rizik sa kojim se advokati u našoj zemlji svakodnevno suočavaju. 

Tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, neće pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, neće pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršitelјima i neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora. Advokati će tokom obustave rada dostavlјati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilјa”, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije.

Advokati zahtevaju od svih nadležnih organa da bez odlaganja stave u funkciju sve raspoložive resurse kako bi ovaj zločin bio rasvetlјen, a učinioci bili privedeni pravdi. 

Iz Advokatske komore Srbije pozivaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo pravde da se formira poseban istražni tim koji bi činili predstavnici tužilaštva, policije i advokature u cilјu praćenja i koordinisanja aktivnosti koje se preduzimaju na rasvetlјavanju ovog zločina.

Najnovije vesti iz ove kategorije