InfoFoto: InfoKG

Odbornici sutra o sufucitu od 247 miliona dinara iskazanom završnim računom Grada za 2023. godinu

Autor: InfoKG
11:30 | Ponedeljak, 24 06 2024

Redovna sednica Skupštine grada, druga po redu, biće održana sutra od 9 sati. Najvažnija tačka na ovom zasedanju je predlog odluke o završnom računu grada Kragujevca za 2023. godinu, koji iskazuje budžetski suficit u iznosu od 247 miliona dinara.

U oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na sednici će biti razmatrani i predlozi planova detaljne regulacije za lokaciju u Kormanu i Servis 2. Jedan je iniciralo Preduzeće za puteve Kragujevac, sa namerom da se njihov kamenolom zatvori i rekultiviše, kako bi na toj lokaciji razvijali mini industrisjku zonu, a što je i u intersu grada Kragujevca. Usvajanjem plana detaljne regulacije za Servis 2, stvaraju se planski osnovi za realizaciju ideje stvaranja carinskog terminala, ali se i otvara mogućnost za druge sadržaje u skladu sa potrebama grada Kragujevca.

Na dnevnom redu, pored ostalih, naći će se i tačke koje su povučene na prethodnoj sednici, a tiču se finansijskih planova, izmena statuta ustanova kulture, predškolskih ustanova, pojedinih privrednih društava kao i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac.