Info

Odbornicima upućen predlog o rebalansu budžeta

Autor: Branko Vukašinović
18:39 | Utorak, 17 11 2015

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici utvrdili Predlog odluke o drugom rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu i uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 8.932.945.000 dinara i to: sredstva iz budžeta 7.081.684.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora 1.630.542.000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora 220.719.000 dinara.

Na sednici je utvrđen i Predlog rešenja da se za glavnog urbanistu grada Kragujevca na period od četiri godine imenuje Aleksandar Nenković, diplomirani inženjer arhitekture. Predlog rešenja takođe je upućen lokalnom parlamentu.

Utvrđen je i predlog odluke o davanju saglanosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP “Gradska stambena agencija” i JKP “Čistoća” za 2015. godinu.

Na sednici je utvrđen Nacrt odluke o aktivnostima vezanim za realizaciju Ugovora o prodaji Javnog preduzeća Radio – televizija Kragujevac, što znači da prestaje da važi Odluka o osnivanju tog Javnog preduzeća zbog sprovedenog postupka privatizacije i da će se pred odbornicima naći predlog o razrešenju vršioca dužnosti direktora kao i predsednika i članova Nadzornog odbora, koji su imenovani rešenjem Skupštine grada.

Gradski većnici utvrdili su i Nacrt Plana generalne regulacije ''Naselja Beloševac i Ždraljica'', jednog od 27 planova generalne regulacije kojima je planirana dalja urbanistička razrada i sprovođenje Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2015".

Utvrđen je i predlog Pravilnika o načinu rada Komisije za sprovođenje postupka razmene nepokretnosti u procesu realizacije Programa raseljavanja naselja ''Stara radnička kolonija''.

Gradsko veće je dalo saglasnost ''Šumadija sajmu'' za zauzeće javne površine za postavljanje pultova za izlaganje i prodaju Božićnih i novogodišnjih suvenira u sklopu novogodišnjeg vašara od 15. do 31. decembra na Trgu Radomira Putnika.