Info

Osnovan Savet za bezbednost saobraćaja, postavlja se VIDEO NADZOR na raskrsnicama

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Subota, 10 11 2018

Analiza stanja i mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja, zadaci su novoformiranog Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca. Uvođenje video nadzora jedna je od planiranih mera za unapređenje bezbednosti u saobraćaju.

"Kragujevac, kao četvrti grad u Srbiji, ima izuzetno složenu putnu mrežu i složene uslove saobraćaja, gde se veliki broj organa stara o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Osnovni zadatak ovog radnog tela je da koordinira poslovima bezbednosti saobraćaja na teritoriji Kragujevca, da radi konstantnu analizu i planira sve buduće aktivnosti kako bi unapredio bezbednost svih učesnika u saobraćaju", rekao je Vladimir Maksimović, član Gradskog veća i zamenik predsednika Saveta.  

U okviru predloga pripremanja aktivnosti lokalnog saveta i Agencije za bezbednost saobraćaja razmatran je i usvojen predlog o uvođenju video nadzora, kao jedne od mera za unapređenje bezbednosti u saobraćaju. Predviđeno je postavljanje video nadzora na najprometnijim saobraćajnim raskrsnicama i autobuskim stajalištima, kako bi se omogućila dodatna bezbednost učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka i putnika u javnom gradskom prevozu. 

U cilju unapređenja saobraćajnog obrazovanja dece i drugih učesnika u saobraćaju, Savet se obavezao da sprovodi preventivno – promotivne aktivnosti i vodi kampanju o bezbednosti. Članovi Saveta sastajaće se najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće, dok će izveštaj o radu podnositi Skupštini grada, najmanje dva puta godišnje.

Značajnu podršku radu kragujevačkog Saveta pruža i Agencija za bezbednost saobraćaja koja pored ostalog, koordinira i obavlja poslove u vezi sa unapređenjem rada saveta za bezbednost saobraćaja na području jedinica lokalnih samouprava.