InfoFoto: Ilustracija

Paketi opreme i kursevi za stručno usavršavanje interno raseljenim licima i povratnicima na Kosovo

Autor: Branko Vukašinović
13:00 | Četvrtak, 07 03 2019

U okviru projekta “Održivi povratak – podrška i osnaživanje“, raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu 60 paketa u vidu opreme, mašina, alata i treninga za poslovanje, kao i za učešće u 30 višemesečnih kurseva za stručno usavršavanje. Javni poziv je namenjen interno raseljenim licima i povratnicima po Sporazumu o readmisiji zainteresovanim za povratak na Kosovo, a sa privremenim boravištem u Kragujevcu. Rok za podnošenje prijava je 10. april ove godine.  

Javni poziv se objavljuje u Kragujevcu za dve partije. Prva partija obuhvata dodelu bespovratnih sredstava i treninge za poslovanje, dok druga partija obuhvata organizovanje programa obuka u vidu pohađanja višemesečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Potencijalni korisnici mogu podneti prijave za obe partije. Podnosioci prijave i članovi njihovih porodičnih domaćinstava mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i treninga za poslovanje i samo jednu prijavu za program obuke u vidu pohađanja višemečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Ukoliko neko podnese više od jednog zahteva po partiji, biće diskvalifikovan”, objavljeno je na zvaničnom sajtu grada Kragujevca.

Zainteresovani prijave za javni poziv mogu preuzeti od 11. marta u Danskom savetu za izbeglice, koji se nalazi u Sinđelićevoj ulici u Beogradu, utorkom od 9 do 16 časova, u Povereništvo za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Kragujevcu, u ulici Laze Marinkovića 60, ponedeljkom od 10-15 časova, kao i na interent stranicama Danski savet za izbeglice, Kancelarija za KiM i grad Kragujevac. 

Prijave i prateća dokumentacija sa naznakom „Za Javni poziv – ne otvarati” se do predviđenog roka dostavljaju lično na adresu Danskog saveta za izbeglice, ulici Sinđelićeva 18, 11111 Beograd, utorkom od 9 do 16 časova ili putem pošte preporučeno. Informativni sastanak na kojem će predstavnici Danskog saveta za izbeglice i Božura odgovarati na pitanja zainteresovanih podnosilaca prijava održaće se 18. marta u 12 časova, u sali 105 u Gradskoj upravi grada Kragujevca, ulica Trg Slobode br. 3”, navodi se u ovom Javnom pozivu.

Projekat “Održivi povratak – podrška i osnaživanje“ realizuje Danski savet za izbeglice u saradnji sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas, a finansira ga Evropska unija.