Info

Počinje obuka za profesionalne upravnike zgrada: Ko može time da se bavi i kakvo je radno vreme?

Autor: Jovana Mladenović
15:10 | Petak, 09 06 2017

Kandidati za profesionalne upravnike zgrada, fizička i pravna lica, od 15. juna, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, pohađaće obuku za sticanje licence za obavljanje ove profesije u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac.

Kotizacija za sedmodnevnu obuku, koja obuhvata 50 školskih časova, iznosi 25.000 dinara bez PDV-a. Kandidati će kroz obuku morati da steknu određena pravna znanja po pitanju zgrade, da se upoznaju sa Zakonom o stanovanju, nauče neke karakteristike zgrada, administrativne i finansijske aspekte upravljanja zgradom, ali i da nauče veštinu komunikacije.

Da bi fizičko lice moglo da pohađa obuku i da bi moglo da stekne kvalifikaciju profesionalnog upravnika, treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi Privredna komora Srbije. U registar profesionalnih upravnika ne može se upisati osuđivano lice za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika. Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Neke zemlje u okruženju su uvele profesinalno upravljanje kao obavezno, dok je kod nas to na dobrovoljnom principu, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom. U zgradama koje ni na koji način ne reaguju na zakonske obaveze, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kog vlasnika stana u toj zgradi svojim rešenjem da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika. Taj prinudni deo stanari mogu da obustave kada se organizuju u skladu sa zakonom, što znači nađu upravnika između sebe ili angažuju nekog drugog profesionalnog upravnika. Usluge profesionalnih upravnika će biti dostupne 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer buke ili remećenja kućog reda.

Profesionalni upravnci će u Srbiji moći da zarade i mnogo više od prosečne plate, ako se održava veći broj zgrada i stanova. Dosadašnja iskustva sa firmama koje su se profesionalno bavile tim poslom u Srbiji pokazuju da za održavanje dvadesetak zgrada može da se zaradi mesečna plata od oko 55.000 dinara. Profesionalni upravnici sa licencom moći će da budu zaposleni kod nekoga, sami da osnuju firmu, ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao. U Srbiji se trenutno cena za profesionalnog upravnika po stanu kreće između 200 i 350 dinara.

Prema zakonu, registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica trebalo bi da budu uspostavljeni do 1. januara 2018. godine.

Obuka u Kragujevcu počinje 15. juna u Privrednoj komori Kragujevac od 9,30 sati. Prijave se vrše putem sajta www.pks.rs