Info

Počinje podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u 1. razred

Autor: InfoKG
12:00 | Subota, 29 01 2022

Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje 1. februara.

Prema pisanju Uzvika, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kažu da je škola dužna da upiše svako dete sa područja škole.

Navodi se da škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom.

Izvor: Uzvik