Info

Počinje uništavanje glodara, ako imate probleme obratite se MZ

Autor: Jovana Mladenović
16:00 | Ponedeljak, 09 10 2017

Uništavanje pacova i miševa, neophodna jesenja sistemska deratizacija na teritoriji grada Kragujevca, vrši se od danas i trajaće 30 radnih dana, zavisno od vremenskih prilika i brojnosti glodara koja bude utvrđena na terenu. Njome će biti obuhvaćeno gradsko, prigradsko i seosko područje.

Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa Grada, zelene površine (neuređene površine), kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, Gradska deponija “Jovanovac“, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji grada. Posebno ugrožena mesta će po potrebi biti tretirana dva puta (zapuštene i neuređene zelene površine, nehigijenska naselja, žarišta glodara, deponije i slično).

Imajući u vidu površinu na kojoj se sprovodi deratizacija, 30 dana je optimalan period koji garantuje uspeh akcije i smanjenje populacije glodara za minimum 70 odsto.

Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja. Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani dozvole pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno uklone otpatke iz podrumskih i tavanskih prostorija.

Usluge deratizacije finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane. Kako bi akcija imala maksimalan efekat, nakon završenog terenskog posla u mesnim zajednicama, građani koji su bili odsutni u toku vršenja deratizacije, se mogu obratiti mesnim zajednicama, kako bi naknadno bio izvršen izlazak na teren i postavljen preparat.