Info

Podrška ekonomskom osnaživanju žena

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Sreda, 13 10 2021

Projekat pod nazivom „Ponovo snažna i važna“, čiji je cilj ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, predstavljen je na konferenciji za novinare u zgradi Grada. Cilj je poboljšanje ekonomskog položaja žena na tržištu rada, bilo da su one iz ruralnih ili gradskih sredina, unapređenje njihovih znanja i veština, ekonomsko osnaživanje kako bi mogle da pokrenu sopstveni posao i prevaziđu trenutnu krizu. 

Reč je o projektu koji realizuje udruženje „Laris“ iz Čačka, u partnerstvu sa udruženjima „Putokaz“ iz Kragujevca i udruženjem žena „Evgenija“ iz Ježevice, a  finansijski je podržan od Agencija za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija.

Cilj je poboljšanje ekonomskog položaja žena na tržištu rada, bilo da su one iz ruralnih ili gradskih sredina, unapređenje njihovih znanja i veština, ekonomsko osnaživanje kako bi mogle da pokrenu sopstveni posao i prevaziđu trenutnu krizu. 

Podaci govore da čak 76 odsto zaposlenih u sektoru usluga čine žene i to govori da su one bile najugroženije kada je izbila pandemija, rekla je Snežana Milisavljević iz Udruženja „Putokaz“ iz Kragujevca.

Statistike govore da su žene za iste poslove plaćene manje nego muškarci, da imamo duplo više muškaraca na rukovodećim mestima u odnosu na broj žena, da gotovo 300.000 žena u Srbiji nije ostvarilo pravo na penziju i da je još uvek veoma mali procenat žena koje su vlasnice imovine. Na selima samo 17,3 odsto žena su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava.

- Projekat ima tri segmenta aktivnosti. Jedan segment čine edukativne radionice na temu šta je to preduzetništvo, kako da postanu preduzetnice, da ih osnažimo i motivišemo da uđu u preduzetnički sektor. Druga aktivnost je individualno savetovanje sa ženama koja će raditi sertifikovani savetnici za procenu kompetencija, kroz koja će žene u individualnom radu sa savetnikom imati priliku da procene svoje lične kompetencije i u skladu sa tim da se opredele čime bi želele da se bave. Treći segment aktivnosti je izrada sajta za onlajn prodaju, objasnila je Ljiljana Petrović iz udruženja „Laris“ iz Čačka.

Kroz projekat će biti podržana nabavka materijala i opreme za početak posla.

- Grad Kragujevac je u potpunosti ispoštovao zakonsku regulativu i formirao Komisiju za rodnu ravnopravnost kao stalno radno telo pri Skupštini grada koja ima zadatak da svaki akt koji ide u skupštinsku proceduru posmatra iz rodne perspektive. Grad Kragujevac je gotovo svake godine imao podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost ili je konkurisao u saradnji sa civilnim sektorom za određene projektne aktivnosti vezane za sve oblasti rodne ravnopravnosti, rekla je članica GV za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Gordana Damnjanović.

Ovom prilikom održan je i okrugli sto na temu „Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, problemi i perspektive“ sa akcentom na žene starije od 45 godina. Cilj je uspostavljanje dijaloga i saradnje između lokalnih aktera uoblasti zapošljavanja. U radnoj grupi su predsdenik Skupštine grada, Miroslav Petrašinović, Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu i predsednik Saveza za zapošljavanje, Gorica Bačanin, direktorka NSZ- filijale Kragujevac, Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore, predstavnici Centra za socijalni rad i udruženja žena, koji su učestvovali na okruglom stolu.