Info

Podsticajna bespovratna sredstva za poljoprivrednike 25 miliona dinara

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Četvrtak, 30 04 2020

Gradsko veće donelo je niz zaključaka o objavljivanju javnih poziva, kojima se, kroz bespovratna sredstva, podstiče poljoprivredna proizvodnja i poboljšava kvalitet proizvoda. Za te namene u budžetu grada izdvojeno je 25 miliona dinara.

Najviše novca, 8,5 miliona dinara, opredeljno je za isplatu podsticajnih sredstva za nabavku nove priključne mehanizacije. Četiri miliona namenjeno je za sufinansiranje kamate poljoprivrednog kredita za kupovinu novog traktora, a 3,5 miliona dinara za nadoknadu dela troškova osiguranja useva, plodova i životinja. Za isplatu podsticajnih sredstava za nabavku mašine i opreme za pripremu stočne hrane i opreme za stočarstvo planirano je tri miliona, a za isplatu dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa NV brojem 2,5 miliona dinara. Za podsticajna sredstva za nabavku nove opreme za pčelarstvo opredeljen je 1,5 milion. Za nabavku plastenika, opreme za plasteničku proizvodnju i opreme za navodnjavanje, kao i za nabavku sadnog materijala voća i vinove loze biće izdvojeno po milion dinara na ime podsticajnih sredstava.

Svi javni pozivi biće objavljeni na zvaničnoj ineternet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs i mesnim kancelarijama na seoskom području. 

Rok za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja pa do utroška sredstava planiranih za te namene, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine. 

Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja. 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine na telefon 034/306 – 189 od 8 do 15,30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.