InfoFoto: Printscreen - Google maps

PONOVO raspisan tender za sanaciju mosta na ulazu u Fiat

Autor: InfoKG
09:15 | Utorak, 14 05 2024

Gradska uprava za razvoj i investicije Kragujevca ponovo je raspisala javnu nabavku za sanaciju drumsko-pešačog mosta preko Lepenice na ulazu u FAS, piše eKapija. Kako se navodi, kao i u prethodno raspisanom tenderu, reč je o mostu kod "Šest topola" preko Lepenice, odnosno na ulazu u fabrički kompleks FAS-a.

Na lokaciji se nalaze dva mosta, jedan pored drugog. Jedan AB drumski i čelični pešački sa betonskom kolovoznom pločom. Oba mosta su kontinualna, raspona 23,50+28,20+23,50m. Nakon 60 godina eksploatacije, direktne izloženosti atmosferskim uticajima, postojanja defekata koji potiču iz perioda gradnje mosta i neodržavanja, na drumsko-pešačkom mostu preko Lepenice u Kragujevcu pojavila su se brojna oštećenja. Kako je most izveden iz dve nezavisne konstrukcije, jedna čelična a druga armirano-betonska, analiza stanja i sanaciono rešenje su u okviru ovog projekta prikazani kao odvojene celine, pri čemu je uziman u obzir njihov međusobni uticaj u smislu faza i tehnologije izvođenja radova”, ukazuje se u tehničkoj dokumentaciji koja je gotovo ista kao i u prethodno rasipsanom tenderu.

Osnovni problem, kako se podseća, koji je doveo do značajnih oštećenja AB konstrukcije drumsko-pešačkog mosta i čelične konstrukcije sa AB kolovozonom pločom pešačkog mosta je odvođenje atmosferske vode sa gornje površine.

Na kolovoznoj ploči drumsko-pešačkog mosta postoji šest slivnih rešetki, ispod kojih nisu ugrađene cevi za odvod vode sa kolovoza, tako da se sva voda sa gornje površine oba mosta preko slivnika i preko pešačkih konzola sliva direktno na donju površinu ploče, podužne i poprečne AB nosače. Ovo, u kombinaciji sa prisustvom soli za odmrzavanje, nedovoljna debljina zaštitnog sloja, gusto postavljenom armaturom, nedovoljno kompaktiranim betonom i neodržavanjem zaštitnih premaza, uzrokovali su koroziju armature na većini elemenata noseće mostovske konstrukcije, pucanje i otpadanje zaštitnog sloja betona i koroziju glavnih čeličnih nosača. Najintenzivnija oštećenja su registrovana na krajnjim podužnim AB nosačima drumsko-pešačkog i montažnim AB pločama pešačkog mosta”, ističe se u dokumentaciji.

Kako bi se omogućio nesmetan pešački saobraćaj, izvođenje radova je podeljeno u dve faze. U prvoj fazi će se sanirati pešački most (dok će se drumski koristiti za saobraćaj), a u drugoj, nakon puštanja pešačkog mosta u upotrebu, radiće se sanacija drumskog mosta.

U okviru planirane sanacije mosta, između ostalog, predviđena je zamena ležišta glavnih čeličnih nosača na obalnim i rečnim stubovima, čišćenje čelične konstrukcije od korozije i postojećeg zaštitnog premaza, lokalno ojačanje glavnih čeličnih nosača dodatnim limovim, izvođenje novog antikorozionog premaza na kompletnoj čeličnoj konstrukciji mosta, zamena ležišta, betoniranje nove AB ploče i njeno sprezanje sa glavnim čeličnim nosačima, ugradnja dilatacionih sprava.

Rok za dostavljanje ponuda je 3. jun.

Tender za ovaj posao prethodno je bio raspisan početkom ove godine. 

Izvor: eKapija