Info

Popis 5000 nepokretnosti u svojini grada, najveći problem nelegalni objekti

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Četvrtak, 27 06 2019

Kroz projekat vredan 215.000 evra, koji većim delom finansira EU, biće popisano 5000 nepokretnosti u svojini grada, te će sva gradska imovina biti evidentirana u jednoj bazi, a ne na pet lokacija kao sada. Reč je, između ostalog, o stambenim objektima i onima koji pripadaju zdravstvu, kulturi, poslovnom prostoru, ulicama i putevima, građevinskom zemljištu.

"Efikasno i efektivno upravljenje imovinom – utvrđivanje vrednosti imovine i novi organizacioni okvir" naziv je projekta koji grad Kragujevac kao nosilac, a opština Batočina kao partner, realizuju u okviru projekta Evropske unije Excange 5. 

Cilj projekta je da se kroz jačanje postojećih ljudskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta za upravljenje imovinom u Kragujevcu i Batočini unapredi organizaciona struktura za upravljanje imovinom, izgrade kapaciteti u oblasti vrednovanja imovinom, ažuriraju baze podataka o nepokretnostima i popuni centralni registar Republičke direkcije za imovinu. 

Vrednost projekta koji finansira Evropska unija sa 177.316 evra, a sprovode Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Kragujevac i Batočina je 215.320 evra.

U planu je da se popiše 5000 nepokretnosti u svojini grada i to 500 objekata zgrada među kojima su stambeni objekti, objekti zdravstva, poslovnog prostora, objekti kulture od kojih svega 30 odsto ima utvrđenu knjigovodstvenu vrednost. Ostalo su ulice, nekategorisani putevi, trgovi, staze, deo objekata na seoskom području, gradsko građevinsko zemljište, ostalo zemljište i slično.

"Ovo nije najveći ali je jedan od najznačajnijih projekata koje grad Kragujevac u ovom trenutku sprovodi. Kroz Exchange 5 svu gradsku imovinu stavićemo u jednu bazu, uskladiti sa Republičkom direkcijom, a krajnji efekat će biti povećanje budžetskih prihoda grada Kragujevca. Sva imovina koja je sada evidentirana na pet različitih mesta, biće u jedinstvenoj bazi i sa njom će se rukovoditi na efikasniji način, objasnila je Minja Obradović, članica Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima i dodala da grad Kragujevac ovim rešava jedan od velikih problema sa kojim se sada suočava, a buduće generacije će znati čime gazduju.

U okviru prve tranše sredstava projekta Excange 5, od aprila se sprovodi proces javnih nabavki za promotivni materijal i računarsku opremu. U narednom periodu se očekuje potpuna promena softvera za imovinu, koji će biti usklađen sa primedbama državnog revizora i potrebama Republičke direkcije za imovinu, kao i povezivanje sa finansijskom bazom podataka. 

Najveći problem u ovom trenutku su nelegalni objekti grada, zbog čega su projektom predvidjena sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju i ozakonjenje. Samo je za projektnu dokumentaciju zgrade Graske uprave, koja će pored ostalih takođe ući u proces ozakonjenja potrebno oko 110.000 evra. Iz projekta će se za potrebe Gradske uprave za imovinu izdvojiti oko 25.000 evra za usluge geometara, a imajući u vidu da je procena vrednosti nepokretnosti veoma skupa, predviđena je i obuka osmoro ljudi za procenitelje imovine. Po završenoj obuci grad će dobiti svoje licencirane procenitelje i neće imati potrebe da angažuje druga lica za procenu imovine.

Najvažnija aktivnost Exchang 5 koja sledi je povezivanje svih baza i popisa imovine. SRepublika Srbija je produžila rok lokalnim samoupravama da popišu svoju imovinu i evidentiraju u katastru do kraja 2020. godine, a ukoliko se to ne učini, sva imovina će biti preneta na Republiku.