Info

POSAO U KLINIČKOM CENTRU za 55 lica medicinske i nemedicinske struke

Autor: Jovana Mladenović
12:37 | Sreda, 13 10 2021

Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za posao za 55 pozicija namenjenih licima medicinske, ali i nemedicinske struke.

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva:
- jednog medicinskog tehničara opšteg smera (IV stepen) za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, u periodu od 12 meseci:
- dva lekara specijalista sudske medicine za potrebe Službe za sudsku medicinu i toksikologiju.

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, na period od 6 meseci:
- tri pomoćna radnika – osnovna škola, radi popune radnih mesta pomoćnog radnika na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima
- jednu servirku – osnovna škola, za potrebe Odeljenja za ishranu bolesnika Službe za tehničke poslove.

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom:

- dva lekara specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom
- jednog lekara specijalistu patologije za potrebe Službe za patološko anatomsku dijagnostiku
- jednog doktora medicine za potrebe Službe za patološko anatomsku dijagnostiku
- jednog lekara specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
- jednog lekara specijalistu kliničke farmakologije za potrebe Službe za kliničku farmakologiju
- dva doktora medicine za potrebe Centra za dermatovenerologiju
- jednog doktora medicine za potrebe Odeljenja neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo
- 29 medicinskih tehničara opšteg smera (IV stepen)
- četiri pedijatrijska tehničara opšteg smera (IV stepen)
- dva medicinskoa tehničara ginekološko - akušerskog smera – babica (IV stepen)
- četiri laboratorijska tehničara (IV stepen).

Oglasi su objavljeni danas, a rok za prijavu je 8 dana. Sve detalje možete pronaći na sajtu Kliničkog centra Kragujevac