Info

POSAO u Kliničkom centru za medicinski i nemedicinski kadar

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Četvrtak, 23 09 2021

Univerzitetski klinički centar Kragujevac zapošljava više lica medicinske i nemedicinske struke, na određeno i neodređeno vreme.

Na određeno vreme u periodu od 12 meseci UKC Kragujevac će zaposliti:

- jednog doktora medicine za potrebe Odeljenja neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo
- jednog doktora medicine za potrebe Centra za dermatovenerologiju
- jednog doktora medicine za potrebe Službe za patološko-anatomsku dijagnostiku
- jednog lekara specijalistu patologije za potrebe Službe za patološko-anatomsku dijagnostiku
- dva RTG tehničara (VI stepen – 180 ESPB) za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku.

Na određeno vreme do povratka zaposlenih sa dužeg odsustva Klinički centar Kragujevac će zaposliti:
- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Centra za urgentnu medicinu
- jednog RTG tehničara (VI stepen – 180 ESPB) za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku.

Na određeno vreme u trajanju od 8 meseci UKC će zaposliti:
- jednog medicinskog tehničara opšteg smera (IV stepen) za potrebe Klinike za pulmologiju.

Na neodređeno vreme Klinički centar zapošljava: 
- dva radnika na obezbeđenju (srednja stručna sprema)
- jednog majstora održavanja (srednja stručna sprema-elektro smer) za potrebe Službe za tehničke poslove.