Info

Posao u Kliničkom centru

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Četvrtak, 18 02 2021

Klinički centar Kragujevac zaposliće dva doktora medicine na određeno, radi popune radnih mesta na Klinici za pulmologiju i Klinici za internu medicinu.

Na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od tri meseca, Klinički centar zaposliće jednog doktora medicine za potrebe Klinike za pulmologiju. Neophodno je da kandidati imaju radno ili volontersko iskustvo u navedenoj službi zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Takođe, Klinički centar će zaposliti jednog doktora medicine na određeno, do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od tri meseca na Klinici za internu medicinu. Neophodno je da kandidati imaju radno ili volontersko iskustvo u zdravstvenoj ustanovi na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Oglasi za posao objavljeni su 17. februara, a rok za prijavu je 8 dana. 

Sve informacije i uslove, te kako se prijaviti, možete pronaći na sajtu Kliničkog centra Kragujevac.